Het dichten van de loonkloof: Europa moet aan de bak

Hoe staat het in Europa met het dichten van de loonkloof op basis van geslacht? Uit het onderzoek People at Work van ADP blijkt dat de grote economieën van Europa nog veel te doen hebben op dit vlak.

Het dichten van de loonkloof: Europa moet aan de bak

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties stelt: "Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid". Sinds de UVRM werd aangenomen in 1948 is de wereld veel veranderd, en tegenwoordig is loondiscriminatie op basis van geslacht in veel gebieden wettelijk verboden. Toch valt er nog veel te doen.

Veel vooraanstaande organisaties zeggen dat het op de huidige voet nog jaren of zelfs eeuwen gaat duren voor de loonkloof op basis van geslacht is gedicht.

Grote verschillen

De resultaten van ADP Research Institute’s jaarlijkse onderzoek naar de meningen van werknemers, People at Work 2023: Een blik op het internationale personeelsbestand, stroken met dit vooruitzicht. Dit rapport toont dat er nog steeds grote loonverschillen zijn tussen mannen en vrouwen binnen de Europese landen in het onderzoek (Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).

Dit artikel is gericht is op de loonkloof op basis van geslacht in Europa, maar het gaat om een probleem dat grenzen en culturen overschrijdt. Ook als bedrijven grote stappen hebben gemaakt op gebied van gelijkheid en kansen voor vrouwen op de werkplek, kan het zijn dat sociale, culturele of religieuze ongelijkheden tegenwerken.

Het belang van loon

Zoals te verwachten, noemen de meeste Europese werknemers salaris als de belangrijkste reden om te werken. Meer dan 6 op de 10 werknemers (62%) delen deze mening, wat overeenkomt met het wereldwijde percentage van 61%. Wel is er hierin verschil tussen mannen en vrouwen. 67% van de vrouwen vindt salaris het belangrijkst, maar onder mannen is dit 59%. Desondanks zijn er minder vrouwen (36%) dan mannen (41%) die zeggen tevreden te zijn met hun salaris.

Ook interessant: HR wordt steeds meer data driven

Daarbij komt dat, hoewel de inflatie in Europa daalt, de helft van de werknemers (50%) in de komende 12 maanden een loonsverhoging verwacht om de druk op hun huishoudelijk budget te verlichten.

Europese loonkloof vergeleken met de rest van de wereld

Europa wordt vaak gezien als een van de meest progressieve, werknemersvriendelijke regio’s, met veel ontwikkelde landen. Toch laat het onderzoek People at Work zien dat de grote economieën van Europa nog veel te doen hebben op het gebied van gelijke beloning. De loonsverhogingen die Europese vrouwen onlangs hebben gekregen, zijn niet gelijk aan die van mannen. Het is dan ook geen wonder dat vrouwen voor dit jaar ook lagere verhogingen verwachten.

In het afgelopen jaar was de loonsverhoging voor mannen gemiddeld 6,7% over de hele wereld, maar voor vrouwen slechts 6%. Mannen verwachten een gemiddelde loonsverhoging van 8,5% in het komende jaar, terwijl vrouwen 8% verwachten. In Europa is dit niet anders. Vorig jaar was de loonsverhoging voor mannen gemiddeld 5,7%, vergeleken met 4,9% voor vrouwen. Hetzelfde geldt voor verwachte verhoging: vrouwen verwachten 6%, maar mannen 6,6%.

Dit artikel is gesponsord door ADP.


Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Platformwerkers van Temper zijn geen medewerkers, maar zelfstandigen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Dit staat haaks op jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Gebruik dit document 'Voorbeeld Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid)' om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnen.

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

Weet jij als HR-professional wat er in een arbeidsovereenkomst hoort te staan? PW. heeft de belangrijkste details per onderdeel van het arbeidscontract voor je op een rijtje gezet.

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

Ruim 60% van langdurend verzuim heeft een psychische achtergrond. Marjol Nikkels, verzuimspecialist, vertelt over oorzaken en uitdagingen en adviseert over preventie.

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Nee, in de eerste 2 jaar van ziekte geldt een wettelijk opzegverbod. In principe mag je iemand dus niet ontslaan. Bekijk het volledige antwoord in de faq.

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Wat zijn de wettelijke verplichtingen rondom het communicatieplan? Pensioenadvocaat Bianca van der Goes geeft een aantal handvatten om deze verplichtingen in te vullen.