nieuws

Opdrachtnemers hebben voortaan recht op het minimumloon

Instroom

Per 1 januari 2018 geldt het wettelijk minimumloon ook voor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst of een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. De wetgever heeft hiertoe besloten om uitbuiting van groepen werkenden en oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen.

Opdrachtnemers hebben voortaan recht op het minimumloon

Mensen die werken met een opdrachtovereenkomst (ovo) of een andere overeenkomst tegen beloning hebben geen arbeidsovereenkomst. Ze voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap, en zijn geen zzp’er. Het gaat dus om een derde groep werkenden naast werknemers en zelfstandigen. In totaal gaat het om 431.000 werkenden. Deze groep heeft vaak een zwakke onderhandelingspositie.

Post- en pakketbezorgers

Werkenden voor wie de nieuwe regeling geldt, zijn bijvoorbeeld post- of pakketbezorgers of auteurs. Zij werken vaak met een ovo of een andere overeenkomst tegen beloning. Gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen, vallen niet onder de regeling.

Controleer overeenkomsten

Wellicht huurt u ook opdrachtnemers in die voor u werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) of een andere overeenkomst tegen beloning. Controleer in uw overeenkomsten met hen of u wel minstens het minimumloon betaalt voor de gewerkte uren.

Urenregistratie

Verder is het belangrijk dat u het aantal uren registreert dat uw opdrachtnemers voor u werken en het geld dat zij ermee verdienen. Met uw administratie moet u namelijk kunnen aantonen dat u tenminste het minimumloon betaalt voor de uren die ze voor u maken. Overleg ook met een opdrachtnemer hoe u beiden de uren goed en op dezelfde manier vastlegt.

Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van het wettelijk minimumloon en kan u een bestuurlijke boete opleggen als u zich er niet aan houdt. Daarnaast kan de Inspectie SZW werkgevers op straffe van een dwangsom ook verplichten tot betaling van achterstallig loon. Opdrachtnemers mogen hiervoor ook zelf naar de rechter gaan.

Zzp’ers

Zelfstandige, fiscaal erkende ondernemers (zzp’ers) kunnen geen aanspraak maken op het wettelijk minimumloon. Zij hebben als zelfstandige een andere positie op de arbeidsmarkt, omdat ze kunnen onderhandelen over hun tarieven. Voor hen geldt nu nog de wet de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) met modelovereenkomsten voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Het nieuwe kabinet wil de DBA vervangen door een nieuwe zzp-wet met een opdrachtgeversverklaring. De Belastingdienst handhaaft de DBA niet tot 1 januari 2020, behalve als het om kwaadwillenden gaat.

Nog veel meer lezen over opdrachtnemers of minimumlonen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel