artikel

Zzp en arbeidsongeschiktheid: de feiten

Personeelsmanagement

Al jaren is er veel te doen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Volgens de cijfers hebben veel zzp’ers geen AOV. Veel van hen kiezen daar bewust voor, want het scheelt een hoop verzekeringskosten. Of dit verstandig is, is nog maar de vraag. Wat zijn de exacte getallen en feiten? We zetten ze voor je op een rij.

Zzp en arbeidsongeschiktheid: de feiten

Sponsored content door Centraal Beheer

De meeste Nederlanders zijn in enige mate tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Ben je in loondienst? Dan hoef je je over je inkomsten bij ziekte of ongevallen geen acute zorgen te maken. Hooguit over een gedeeltelijke inlevering van je inkomsten bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige ondernemers zullen zelf iets moeten regelen voor een kwade dag. Doen ze dit ook? Lang niet allemaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed daar onderzoek naar. In juli 2017 concludeerde het CBS dat van de ruim 850.000 zzp’ers slechts een op de vijf een AOV heeft.

Steeds minder verzekerden

Het aantal zzp’ers dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid daalt al jaren licht. In 2011 stond het percentage verzekerden op 23,2, nu op 19,7 procent. Een afname dus, maar de positieve conclusie uit het onderzoek is dat de dalende trend lijkt te buigen. In de creatieve sector is het aantal verzekerden het laagst. In de bouwsector hebben juist de meeste zzp’ers een AOV afgesloten. Niet vreemd: werk je in de bouw, dan is je risico op arbeidsongeschiktheid hoog.

De kosten zijn een drempel

Waarom de meeste zzp’ers geen AOV afsluiten? Ze vinden een verzekering te duur, blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO. Ruim 70 procent geeft dit op als reden voor het niet afsluiten van een AOV. Zzp’ers houden liever de hand op de knip en nemen minder zekerheid op te koop toe. Maar is een AOV ook echt duur? De premies voor een AOV kunnen best pittig zijn. Op zich niet vreemd, want de financiële consequentie van arbeidsongeschiktheid is groot. Daarnaast hangt de hoogte van je premie af van de keuzes die je als zzp’er bij het afsluiten van je AOV maakt.

Uitkeren bij arbeidsongeschiktheid

Met een AOV verzeker je je voor de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid. Een veel gehoorde klacht bij zzp’ers is, dat de verzekeraars bij ziekte niet uitkeren. Zo stelt zo’n 14 procent van de zzp’ers verzekeraars niet te vertrouwen, en daarom geen AOV af te sluiten. Toch strookt dit niet met de realiteit. In verreweg de meeste gevallen keert de verzekeraar gewoon uit. Soms komt het niet tot een uitkering. Bijvoorbeeld omdat de verzekerde al beter is voordat zijn wachttijd om is. Of omdat de verzekerde zijn premie niet betaalt of bij zijn aanvraag niet eerlijk is geweest over zijn ziekteverleden. Gelukkig komt dat laatste maar weinig voor.

Uitkering bij zwangerschap

Dekken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij zwangerschap en in de eerste maanden na de bevalling? Zeker niet alle AOV’s doen dat. Bovendien zijn er verschillen tussen verzekeraars in de hoogte van de uitkering. Zo korten sommige verzekeraars de uitkering als de zwangere zzp’er een ZEZ-uitkering (Zwanger en Zelfstandig) heeft aangevraagd. Ben je een vrouw met kinderwens, dan is het raadzaam om je te verdiepen in hoe jouw verzekeraar met zwangerschap omgaat.

Alternatieven voor een AOV

Een alternatief vormen de broodfondsen. Dat zijn fondsen die door groepen zelfstandigen zijn opgetuigd. Met elkaar leggen zij geld in en zo bouwen zij een buffer op voor het geval dat een van de broodfondsleden iets overkomt. Hoe populair deze vorm van verzekeren is, is niet bekend bij het CBS. Het totale aandeel zzp’ers dat een regeling treft voor arbeidsongeschiktheid zal daarom iets groter zijn dan de cijfers van het CBS laten zien.

Minder ziek

Zzp’ers leggen minder vaak hun werk neer vanwege ziekte. Volgens een onderzoek van ZZP Barometer gaat het om gemiddeld slechts 2 dagen per jaar. Werknemers daarentegen melden zich gemiddeld 6 dagen per jaar ziek. Een reden voor dit verschil is dat zzp’ers bij een dagje niet werken omzet mislopen, en werknemers niet. Het is dus niet gezegd dat zzp’ers minder vaak ziek zijn. Vaak werken ze ondanks ziekte door.

Als werkgever van jezelf moet je je eigen opvang regelen

In 2015 nam de premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zzp 7 procent van het ondernemersinkomen in beslag. Wat daarbij goed is om te weten: Ondernemers kunnen een deel van de premie voor een AOV aftrekken van de belasting. Dit kan gaan om tientallen procenten, tot wel 52 procent, afhankelijk van je inkomen. Dit scheelt behoorlijk in de daadwerkelijke kosten.

Ook is het goed om eens de vergelijking te maken met de situatie van werknemers in loondienst. Wie in loondienst werkt, is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA. Werkgevers betalen verplicht een basispremie van een kleine 6 procent van het loon voor de WIA. Sommige werkgevers vullen dat nog aan met extra investeringen in meer zekerheid voor werknemers. Als ondernemer ben je werkgever van jezelf en moet je daarom die investering in jezelf doen. Pak je het slim aan, dan zou je een percentage van je uurtarief moeten reserveren voor je AOV-premie.

Reageer op dit artikel