Een leven lang inzetbaar - werkboek

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormend die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Een leven lang inzetbaar - werkboek

De vraag is echter hoe het thema duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt kan worden in de praktijk. In dit werkboek vindt u relevante opdrachten die passen bij de inhoud van de hoofdstukken uit het handboek Een leven lang inzetbaar? – Duurzame inzetbaarheid (derde geheel herziene druk). Dit werkboek is speciaal ontwikkeld om professionals en studenten te helpen in het concreet maken van initiatieven of activiteiten in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Het omvat 28 relevante opdrachten, extra ontspanningsoefeningen en een bonusbijlage Walk & Talks om wandelend met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te kunnen gaan.

Via de oefeningen in het werkboek en het lezen van de inhoud uit het handboek leert de professional relevante visies, theorieën en voorbeeldinterventies of integrale praktijken toe te passen op de eigen praktijkcontext. Door het uitwerken van de oefeningen leert de professional dat lezen, leren of denken over het thema duurzame inzetbaarheid nog niet hetzelfde is als het thema toepassen in de praktijk.

U vindt in dit werkboek 28 verschillende opdrachten en relevante oefeningen (gericht op macro-, meso- of micro-medewerkersniveau) om van denken naar doen te gaan en proactief met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Bestel hier