Een leven lang inzetbaar - werkboek

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormend die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Een leven lang inzetbaar - werkboek

De vraag is echter hoe het thema duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt kan worden in de praktijk. In dit werkboek vindt u relevante opdrachten die passen bij de inhoud van de hoofdstukken uit het handboek Een leven lang inzetbaar? – Duurzame inzetbaarheid (derde geheel herziene druk). Dit werkboek is speciaal ontwikkeld om professionals en studenten te helpen in het concreet maken van initiatieven of activiteiten in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Het omvat 28 relevante opdrachten, extra ontspanningsoefeningen en een bonusbijlage Walk & Talks om wandelend met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te kunnen gaan.

Via de oefeningen in het werkboek en het lezen van de inhoud uit het handboek leert de professional relevante visies, theorieën en voorbeeldinterventies of integrale praktijken toe te passen op de eigen praktijkcontext. Door het uitwerken van de oefeningen leert de professional dat lezen, leren of denken over het thema duurzame inzetbaarheid nog niet hetzelfde is als het thema toepassen in de praktijk.

U vindt in dit werkboek 28 verschillende opdrachten en relevante oefeningen (gericht op macro-, meso- of micro-medewerkersniveau) om van denken naar doen te gaan en proactief met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Bestel hier

De HR-professional als goudmijn voor detacheerders

De HR-professional als goudmijn voor detacheerders

Detacheerders beleven gouden tijden. Zo blijkt uit de meest recente MarktMonitor van branchevereniging VvDN dat de omzet in het derde kwartaal van 2022 met maar liefst 17 procent per werkdag steeg in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar...

De troefkaart op de krappe arbeidsmarkt: leren en ontwikkelen

De troefkaart op de krappe arbeidsmarkt: leren en ontwikkelen

Er is geen sector meer in Nederland die niet de nadelige gevolgen ondervindt van de krapte op de arbeidsmarkt.

Algoritmes brengen inclusief werven in gevaar 

Algoritmes brengen inclusief werven in gevaar

Werven via social media is populair onder werkgevers. Maar daarbij moet je je er wel bewust van zijn dat het algoritmes zijn die bepalen wie je vacature te zien krijgt. Joost Schrage betoogt dat daarbij hele groepen worden buitengesloten.

Medewerkers aantrekken en behouden, zo doe je dat

Medewerkers aantrekken en behouden, zo doe je dat

Hoe trek je mensen aan in een krappe arbeidsmarkt en hoe zorg je ervoor dat ze blijven? Zeker nu veel bedrijven hybride werken, is medewerkers aan je binden een uitdaging geworden. Organisatiepsycholoog Kilian Wawoe geeft tips.

Den Haag, 20 september 2022.
Prinsjesdag 2022. FOTO MINISTERIE VAN FINANCIEN / VALERIE KUYPERS

Prinsjesdag 2022: wat wijzigt er voor HR?

Het minimumloon en de reiskostenvergoeding gaan omhoog. Het zijn twee van de aangekondigde wijzigingen uit de Prinsjesdagstukken. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

Den Haag, 20-09-2022
Prinsjesdag
Foto Martijn Beekman / MinFin

Weinig arbeidsmarktwijzigingen in Prinsjesdagstukken

In de Prinsjesdagstukken zijn weinig nieuwe wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de arbeidsmarkt. Het kabinet gaat verder op de aangekondigde koers en werkt de voorstellen van Sociaal Economische Raad en commissies Borstlap en Roemer uit.

Aandacht in tijden van tekorten 

Aandacht in tijden van tekorten

Wat is er nou leuker dan in deze tijd van een totaal overspannen arbeidsmarkt een column te mogen schrijven over die arbeidsmarkt?

Ga voor bloei in plaats van groei 

Ga voor bloei in plaats van groei

Als het goed gaat met de economie, daalt het welzijn van werknemers juist, zo blijkt uit een recent verschenen onderzoek van ABN Amro. Maar wat hebben we aan economische groei als dat samengaat met minder gelukkige medewerkers?