Verandermanagement voor de toekomst

De complexiteit van onze toekomst stelt nieuwe eisen aan de manier waarop we veranderingen binnen organisaties aanpakken.

Verandermanagement voor de toekomst

Grote maatschappelijke vragen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en digitalisering, maken de veranderopgaven voor bedrijven en instellingen ingewikkeld.


Verandermanagement voor de toekomst werkt uit hoe in een complexe context waardevolle beweging binnen een organisatie kan ontstaan en groeien. Hoe waarden gedreven organisaties kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


Jo Vincken reikt praktische handvatten aan voor gemeenschappelijk ‘willen’ en ‘doen’, en op welke wijze we waardevolle beweging, in en buiten de organisatie, kunnen aanjagen. Maatschappelijke opgaven worden zo intrinsiek onderdeel van het dagelijkse, waardengedreven functioneren van een organisatie, voorbij de oppervlakkige slogans en mooie intenties. Bovendien laat hij zien hoe het verandervermogen van organisaties en individuele mensen kan worden vergroot.

Dit boek biedt een actueel overzicht van aanpakken op het gebied van organisatieleer, verandermanagement en leiderschap.

Bestel hier