Een sociale werkgever voor ruim 20.000 medewerkers

'Hoe gaat het met je?' Die vraag kregen eind vorig jaar ca. 100 medewerkers van Gom en Trigion. Niet bij de koffieautomaat maar aan de telefoon, als onderdeel van een pilot. De bedrijven, onderdeel van moederbedrijf Facilicom, wilden graag weten hoe het met de mentale weerbaarheid van de collega's was gesteld in deze hectische tijden.

Een sociale werkgever voor ruim 20.000 medewerkers

Nee, duurzaamheid houdt bij het bedrijf in Schiedam niet op bij het besparen van energie en het beperken van de CO2-uitstoot. Duurzaamheid omvat ook ‘sociale duurzaamheid’ als een van de strategische pijlers. Logisch zou je zeggen voor een onderneming met ruim 20.000 medewerkers: het bedrijf is er alles aan gelegen om mensen binnen te halen en te behouden. Maar, nuanceert directeur HR Marjolein Reijs van Gom, ‘er zit bij ons een intrinsieke motivatie achter. We willen waarde toevoegen aan het werkzame leven van mensen. Ook omdat veel van onze medewerkers aan de sociaal kwetsbare kant van de samenleving zitten.’

Genoeg initiatieven om die duurzame ambities te onderstrepen. Zoals het telefoonexperiment eind vorig jaar, waarbij medewerkers werden gebeld met de vraag hoe het met hen ging. Daarvoor kon het bedrijf een beroep doen op de collega’s van Incluzio, ervaren in het sociaal domein. ’We hadden reacties verwacht van: waar bemoei je je mee? Maar het telefoontje werd juist enorm gewaardeerd. Een derde deel had trouwens een hulpvraag, bijna allemaal op financieel gebied. Die hebben we kunnen helpen en doorverwezen naar buurtteams, juridische loketten of ons eigen bedrijfsmaatschappelijk werk.’

Nog 4300 telefoontjes te gaan

Met Incluzio in eigen huis is het immers maar een kleine stap om die collega’s ook daarvoor in te zetten. Marjolein: ‘We zien dat mensen soms op eigen kracht niet meer uit de problemen komen. En de drempel om naar de leidinggevende te stappen is vaak hoog. Die leidinggevende is geen maatschappelijk werker.’ Door het succes rolt het bedrijf de pilot voor de zomer uit naar nog eens 4300 medewerkers. Ook zij krijgen thuis een telefoontje met de vraag hoe het gaat. Lukt het niet om op te nemen, dan ontvangen zij een appje met de uitleg. Zo willen we extra waardevol voor onze medewerkers zijn.

Praktijkleerlocaties

Sociaal ondernemen strekt zich bij Gom niet alleen uit tot het huidige personeelsbestand. Zo startte Gom praktijkleerlocaties. ‘Soms is voor mensen het behalen van een mbo-diploma of -certificaat een brug te ver. Deze locaties zijn bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Mbo-scholen verstrekken die als onderdeel van een mbo-verklaring’.

Daar gaan nieuwe collega’s aan de hand van een getrainde buddy mee aan de slag. Het is een gestructureerd traject om stap voor stap naar een certificaat toe te werken. Als een nieuwe medewerker alle stappen heeft doorlopen, tellen alle certificaten op naar een mbo-diploma. ‘Het is een opleiding waardoor hun positie op de arbeidsmarkt verbetert. Zo kunnen ze bij Gom blijven, maar ook een andere stap maken.’

Naast een buddy staat er een jobcoach klaar van Buitengewoon, de eigen sociale onderneming van Facilicom. ‘Je ziet dat het voor veel mensen moeilijk is hun reguliere leven op orde te houden. Wellicht hebben ze problemen thuis. Daarom investeren we in aanvullende hulpverlening. Als er iets speelt in de privésfeer helpt een jobcoach met het zoeken naar een oplossing.’

Aandacht van de Tweede Kamer

Het initiatief trok zelfs de aandacht van de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Die deelde complimenten uit bij een werkbezoek aan een van de praktijkleerlocaties, de TU in Delft. En kreeg meteen huiswerk mee: met een contract van 20 uur (‘dat is het maximum voor deze mensen’) is het wettelijk gezien lastig uit een uitkeringssituatie te komen.

Vluchtelingen ondersteunen

Niet minder opmerkelijk is het concept van Gom om vluchtelingen in COA-locaties in te zetten voor schoonmaaktaken. Op diverse locaties stuurt Gom asielzoekers en statushouders aan en begeleidt hen in het schoonmaken en schoonhouden van de eigen woonruimte. De bewoner kan een certificaat halen van de Basis Opleiding Schoonmaak, dat bekijkt Gom samen met COA. Er is vervolgens doorstroming mogelijk naar de arbeidsmarkt.

Derde trede PSO

Deze en andere activiteiten brachten Gom op trede 3 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. ‘De hoogste certificering’, zegt Marjolein niet zonder trots. ‘Het geeft aan dat we voor grote groepen mensen iets extra kunnen doen.’ Ook dankzij opdrachtgevers die hun nek durven uitsteken, zoals bij het praktijkleren. ‘Ja, zoiets vraagt ook van hen inspanningen. Het is weleens puzzelen om samen met de klant een gestructureerd plan neer te kunnen zetten. Het is participatie van beide kanten, met grote waarde als het past, met onze kennis, systematiek, opleidingen en jobcoaches. Onze arbeidsmarkt wordt steeds krapper, terwijl je merkt dat de maatschappelijke uitdagingen voor medewerkers complexer worden. Hen ondersteunen is maatwerk, maar vinden wij onderdeel van sociaal duurzaam ondernemen.’

Dit artikel is gesponsord door Gom.

Appen van hartjes-emoji's geen reden voor ontslag

Appen van hartjes-emoji's geen reden voor ontslag

Primark wilde een store manager ontslaan wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij had hartjes-emoji's geappt naar een vrouwelijke collega. De rechter gaat hier niet in mee: ontbinding van de arbeidsovereenkomst is afgewezen.

De belofte van een vacaturetekst

De belofte van een vacaturetekst

Werkgevers doen hun grootste beloftes in de vacaturetekst. Uitgebreid en saai. Dat kan anders. En wat kan de chatbot ChatGPT daarin betekenen? Is dat dé oplossing, of kun je beter zelf goede teksten schrijven?

Tankpas verkeerd gebruikt: reden voor ontslag

Tankpas verkeerd gebruikt: reden voor ontslag

Het zal je maar gebeuren: je wordt op staande voet ontslagen, nadat je vrouw een keer je zakelijke tankpas gebruikt voor het tanken. De kantonrechter vindt het ontslag rechtsgeldig. Een te zware consequentie voor een relatief licht vergrijp?

Verdere tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR in 2023

Verdere tijdelijke verhoging vrije ruimte WKR in 2023

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) gaat voor de eerste 400.000 euro van de loonsom opnieuw omhoog naar 3 procent. Met deze verruiming zijn ondernemers flexibeler om in te springen met de kosten waar werknemers mee te maken krijgen.

Dit moet je weten over de WIA

Dit moet je weten over de WIA

Nu een gevaarlijke cocktail van risico's de houdbaarheid van de WIA bedreigt, kunnen private partijen niet werkloos toekijken hoe het systeem vastloopt. "De vraag is niet óf er een WIA-ingreep komt, maar wie hem mee vormgeeft."

Financiële zorgen beperken zich niet tot privédomein werknemer

Financiële zorgen beperken zich niet tot privédomein werknemer

Werknemers met geldzorgen vormen een steeds omvangrijker probleem op de Nederlandse werkvloer, in vrijwel alle sectoren. Dat was dit voorjaar al duidelijk. De sterk oplopende inflatie, aangezwengeld door de hoge energiekosten, brengt een oplossing...

9 gevolgen voor subsidies door  Miljoenennota

9 gevolgen voor subsidies door Miljoenennota

Met de komst van de Miljoenennota 2023 is ook het een en ander bekend geworden over subsidies, bijvoorbeeld subsidies om verduurzaming te stimuleren. Dit zijn de belangrijkste subsidienieuwtjes die je als HR moet weten.

Zo zit het met compensatie energie voor bedrijven

Zo zit het met compensatie energie voor bedrijven

De hoge energieprijzen zitten veel ondernemers in de weg. Vooral het mkb heeft nog moeite om winst te genereren. Het kabinet komt daarom met een aantal maatregelen om ook het bedrijfsleven te helpen.