Een sociale werkgever voor ruim 20.000 medewerkers

'Hoe gaat het met je?' Die vraag kregen eind vorig jaar ca. 100 medewerkers van Gom en Trigion. Niet bij de koffieautomaat maar aan de telefoon, als onderdeel van een pilot. De bedrijven, onderdeel van moederbedrijf Facilicom, wilden graag weten hoe het met de mentale weerbaarheid van de collega's was gesteld in deze hectische tijden.

Een sociale werkgever voor ruim 20.000 medewerkers

Nee, duurzaamheid houdt bij het bedrijf in Schiedam niet op bij het besparen van energie en het beperken van de CO2-uitstoot. Duurzaamheid omvat ook ‘sociale duurzaamheid’ als een van de strategische pijlers. Logisch zou je zeggen voor een onderneming met ruim 20.000 medewerkers: het bedrijf is er alles aan gelegen om mensen binnen te halen en te behouden. Maar, nuanceert directeur HR Marjolein Reijs van Gom, ‘er zit bij ons een intrinsieke motivatie achter. We willen waarde toevoegen aan het werkzame leven van mensen. Ook omdat veel van onze medewerkers aan de sociaal kwetsbare kant van de samenleving zitten.’

Genoeg initiatieven om die duurzame ambities te onderstrepen. Zoals het telefoonexperiment eind vorig jaar, waarbij medewerkers werden gebeld met de vraag hoe het met hen ging. Daarvoor kon het bedrijf een beroep doen op de collega’s van Incluzio, ervaren in het sociaal domein. ’We hadden reacties verwacht van: waar bemoei je je mee? Maar het telefoontje werd juist enorm gewaardeerd. Een derde deel had trouwens een hulpvraag, bijna allemaal op financieel gebied. Die hebben we kunnen helpen en doorverwezen naar buurtteams, juridische loketten of ons eigen bedrijfsmaatschappelijk werk.’

Nog 4300 telefoontjes te gaan

Met Incluzio in eigen huis is het immers maar een kleine stap om die collega’s ook daarvoor in te zetten. Marjolein: ‘We zien dat mensen soms op eigen kracht niet meer uit de problemen komen. En de drempel om naar de leidinggevende te stappen is vaak hoog. Die leidinggevende is geen maatschappelijk werker.’ Door het succes rolt het bedrijf de pilot voor de zomer uit naar nog eens 4300 medewerkers. Ook zij krijgen thuis een telefoontje met de vraag hoe het gaat. Lukt het niet om op te nemen, dan ontvangen zij een appje met de uitleg. Zo willen we extra waardevol voor onze medewerkers zijn.

Praktijkleerlocaties

Sociaal ondernemen strekt zich bij Gom niet alleen uit tot het huidige personeelsbestand. Zo startte Gom praktijkleerlocaties. ‘Soms is voor mensen het behalen van een mbo-diploma of -certificaat een brug te ver. Deze locaties zijn bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Mbo-scholen verstrekken die als onderdeel van een mbo-verklaring’.

Daar gaan nieuwe collega’s aan de hand van een getrainde buddy mee aan de slag. Het is een gestructureerd traject om stap voor stap naar een certificaat toe te werken. Als een nieuwe medewerker alle stappen heeft doorlopen, tellen alle certificaten op naar een mbo-diploma. ‘Het is een opleiding waardoor hun positie op de arbeidsmarkt verbetert. Zo kunnen ze bij Gom blijven, maar ook een andere stap maken.’

Naast een buddy staat er een jobcoach klaar van Buitengewoon, de eigen sociale onderneming van Facilicom. ‘Je ziet dat het voor veel mensen moeilijk is hun reguliere leven op orde te houden. Wellicht hebben ze problemen thuis. Daarom investeren we in aanvullende hulpverlening. Als er iets speelt in de privésfeer helpt een jobcoach met het zoeken naar een oplossing.’

Aandacht van de Tweede Kamer

Het initiatief trok zelfs de aandacht van de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Die deelde complimenten uit bij een werkbezoek aan een van de praktijkleerlocaties, de TU in Delft. En kreeg meteen huiswerk mee: met een contract van 20 uur (‘dat is het maximum voor deze mensen’) is het wettelijk gezien lastig uit een uitkeringssituatie te komen.

Vluchtelingen ondersteunen

Niet minder opmerkelijk is het concept van Gom om vluchtelingen in COA-locaties in te zetten voor schoonmaaktaken. Op diverse locaties stuurt Gom asielzoekers en statushouders aan en begeleidt hen in het schoonmaken en schoonhouden van de eigen woonruimte. De bewoner kan een certificaat halen van de Basis Opleiding Schoonmaak, dat bekijkt Gom samen met COA. Er is vervolgens doorstroming mogelijk naar de arbeidsmarkt.

Derde trede PSO

Deze en andere activiteiten brachten Gom op trede 3 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. ‘De hoogste certificering’, zegt Marjolein niet zonder trots. ‘Het geeft aan dat we voor grote groepen mensen iets extra kunnen doen.’ Ook dankzij opdrachtgevers die hun nek durven uitsteken, zoals bij het praktijkleren. ‘Ja, zoiets vraagt ook van hen inspanningen. Het is weleens puzzelen om samen met de klant een gestructureerd plan neer te kunnen zetten. Het is participatie van beide kanten, met grote waarde als het past, met onze kennis, systematiek, opleidingen en jobcoaches. Onze arbeidsmarkt wordt steeds krapper, terwijl je merkt dat de maatschappelijke uitdagingen voor medewerkers complexer worden. Hen ondersteunen is maatwerk, maar vinden wij onderdeel van sociaal duurzaam ondernemen.’

Dit artikel is gesponsord door Gom.