Goede onboarding: van nieuwkomers naar trotse, enthousiaste werknemers

Een hogere medewerkersbetrokkenheid vanaf de start zorgt ervoor dat medewerkers langer bij de organisatie blijven. Een goede 'onboarding' is voor nieuwe collega's de sleutel om zich direct welkom én betrokken te voelen bij de organisatie.

Goede onboarding: van nieuwkomers naar trotse, enthousiaste werknemers

Nieuwe medewerkers vinden is nog altijd niet makkelijk. En zie ze vervolgens maar eens te behouden. In de huidige arbeidsmarkt is dat voor werkgevers een grote uitdaging.

“Het is ontzettend belangrijk nieuwe medewerkers na een intensief recruitmentproces ook op een juiste manier te ‘onboarden’ binnen de organisatie”, vertelt Franciska van Pinxteren, Senior Customer Success Manager bij Studytube, het snelst groeiende en meest complete leerplatform van Europa. “Met onboarden bedoelen we vooral: die medewerkers direct verbinden met en onderdompelen in de cultuur van het bedrijf. Zodat ze al snel geen nieuwkomers meer zijn, maar trotse, enthousiaste medewerkers.”

Hogere betrokkenheid en retentie

Hoe beter een medewerker is onboard, hoe langer die verbonden zal blijven aan de organisatie. Het belang daarvan wordt volgens Franciska nog weleens uit het oog verloren. “Veel organisaties starten eerst met het compliancy-gedeelte, met de verplichte trainingen die daarbij horen. Allemaal superbelangrijk, maar vaak taaie stof; voor een nieuwe medewerker niet het leukste deel om mee te beginnen, en daarmee niet de beste kennismaking met een organisatie.”

Ze legt uit dat een succesvolle onboarding zich in de eerste plaats met name richt op het leggen van de verbinding met de nieuwe medewerkers, zodat die zo snel mogelijk in dat sociale organisatienetwerk terechtkomen en direct worden ondergedompeld in de cultuur van de organisatie. “Dat is de beste manier om te zorgen dat zij zich direct welkom én betrokken voelen bij de organisatie. Voelen die mensen dat niet, is de kans groter dat ze vroegtijdig weer afscheid nemen.”

Vier procent van nieuwe medewerkers stopt met die eerste baan na een desastreuze eerste werkdag”
— Franciska van Pinxteren

Een goede onboarding verhoogt de medewerkersbetrokkenheid en de retentie van personeel, toont De Studytube Learning & Development Monitor aan. “Vier procent van nieuwe medewerkers stopt met die eerste baan na een desastreuze eerste werkdag. En van de nieuwe medewerkers in een organisatie stopt 26 procent al binnen twaalf maanden met zijn baan. Aldus de Studytube Learning & Development Monitor. Wanneer je wel goed nadenkt over die onboarding en dat proces ook goed inricht, levert het dus echt aanzienlijke verbeteringen op voor je organisatie.”

Cultuur, Connectie, Clarification, Compliance

Hoe kunnen organisaties dan een succesvolle onboarding mogelijk maken? Studytube helpt ze met speciale workshops bij een vliegende start, op basis van het beproefde 4C-model, ontwikkeld door de Amerikaanse professor Tayla Bauer (Portland State University). “De eerste C staat voor cultuur” licht Franciska toe. “Denk aan de visie, missie en kernwaarden. Dat kan organisatie breed zijn, maar ook wel afdeling- of team-specifiek. De tweede C gaat om de connectie, in de zin van medewerkers informeren over de sociale structuur van de organisatie om ze zo snel mogelijk te ondersteunen bij de interpersoonlijke relaties en het sociale netwerk van die organisatie.”

De derde C staat voor clarification, bijvoorbeeld over de rol van die nieuwe medewerker en hoe die wordt beoordeeld. “En wat mag de nieuwe medewerker verwachten van andere afdelingen, of van de hele organisatie als geheel? Maar ook: hoe werken systemen, wat is de overlegstructuur, waar kun je kosten declareren, hoe moet je verlof aanvragen?” De laatste C is die van compliancy. “Wat zijn die wettelijke regels, of basisregels, waaraan iedereen zich dient te houden? Dat kunnen wettelijke regels zijn vanuit cao, maar ook interne regels over veiligheid en vertrouwelijkheid.”

De vraag is dan natuurlijk hoe organisaties deze bouwstenen van onboarding goed kunnen implementeren? “De kunst is daar een mooie ervaring van te maken”, stelt Francisca. “Een experience, met verschillende leervormen, een blended leersysteem, met persoonlijke introducties en spelelementen om het vooral leuk te maken voor die nieuwe medewerker. Door verschillende, actuele leervormen aan te bieden, kun je het programma ook echt boeiend maken voor de nieuwe medewerker.”

Gemotiveerde en productieve medewerkers

Dan is het natuurlijk wel goed om te weten voor wie een onboarding bedoeld is, benadrukt Franciska. “Maak je een ‘generieke’ onboarding voor de gehele organisatie, voor een functie-specifieke doelgroep of voor een combinatie daarvan? Dat is de eerste stap om te bepalen. Daarna is het belangrijk de juiste stakeholders te betrekken, zoals HR, maar waarschijnlijk ook specialisten wanneer het gaat om een functie-specifieke doelgroep. Aanrader is ook om collega’s (en hun managers) die recent een onboarding hebben ervaren hierbij te betrekken.”

De volgende stap is leercontent verzamelen en ontwikkelen, met de 4C 's in gedachten, en daar de juiste leervorm voor vaststellen, zoals online of klassikaal. “Dit hele traject kun je vervolgens als leerlijn aanbieden op de dag dat de medewerker start, zodat die alleen nog maar zijn eigen programma hoeft te volgen voor een goede onboarding.”

Franciska wil ten slotte graag benadrukken dat het belang van goede onboarding is dat organisaties hun nieuwe medewerkers echt op een passende manier wíllen inwerken en opleiden, “want dat is uiteindelijk de basis voor gemotiveerde en productieve medewerkers. En dat is natuurlijk echt een investering in de toekomst.”

Dit artikel is gesponsord door Studytube.