Beter verzuimbeheer begint bij data

Werkgevers in het mkb maken een moeilijke tijd door: de groei is goed, maar zorgt voor druk op het bestaande personeel. Nieuw talent aantrekken is immers moeilijk. Frank van der Starre van Felison Assuradeuren legt uit hoe beter inzicht in gezondheid en welzijn van je medewerkers kan helpen om de druk te verminderen en tegelijk de bedrijfsresultaten kan verbeteren.

Beter verzuimbeheer begint bij data

Felison is een volmachtbedrijf dat onder meer verzuimverzekeringen aanbiedt. “Wij zijn een soort Independer voor verzuimverzekeringen, die wij aanbieden via assurantieadviseurs. We kunnen van acht verzekeraars een offerte uitbrengen. Daarnaast doen wij ook de schade-uitkeringen en de begeleiding van de zieke werknemers”, legt Van der Starre uit.

Maar wat is de link tussen verzekeringen en een vitaal personeelsbestand? Data staat daarin centraal. “Ons doel is om veel data te verzamelen en op basis daarvan bedrijven actief en proactief te helpen door met het verkregen inzicht actie te ondernemen om medewerkers gezond te krijgen en te houden.”

Data, analyse en actie

Data alleen zorgt nog niet voor betere verzuimcijfers. Je moet er wel iets mee doen. En op dat punt kan een mkb-werkgever wel wat ondersteuning gebruiken. “Wij proberen die te bieden door alle personeelsdata en ziekmeldingen via ons systeem te laten verlopen. Wij beheren dus alle data en die maken we inzichtelijk met een dashboard en een bijbehorend analyserapport voor elke werkgever. Die analyse – die overigens niet is te herleiden tot individuele medewerkers – geeft de werkgever inzicht in wat er aan de hand is. Wij hopen dan dat een werkgever met zijn adviseur actie onderneemt als dat nodig is.”

Een hoog verzuimpercentage ten opzichte van het branchegemiddelde is daar een duidelijk voorbeeld van. “Als je dat weet, kun je gaan onderzoeken hoe dat komt en een plan maken om het verzuim omlaag te krijgen. Daar kunnen wij diensten voor bieden. We hebben een eigen arbodienst, maar werken ook samen met partners die andere diensten aanbieden. Dat doen we niet voor niets, want ook voor ons is het belangrijk om een gezonde verzuimportefeuille te houden. Wij zijn een volmachtbedrijf en moeten zorgen voor een goed rendement om onze volmachten te behouden. Ook willen wij ervoor zorgen dat er een stabiel premiebeleid gevoerd kan worden ”

Voordeel voor werkgever en verzekeraar

Het voordeel voor de werkgever is niet alleen dat het bestaande personeel gezond blijft en dat de verzuimkosten dalen, zegt Van der Starre. “Je zorgt ook voor een werkomgeving waar mensen graag blijven werken. Dat levert een goed draaiend bedrijf op dat ook interessant is voor nieuwe mensen. Wij weten dat dat een belangrijke factor is, want wij verzorgen de verzuimverzekering voor 75.000 werkgevers. Overigens zien we over de hele breedte een personeelstekort.”

Je zorgt ook voor een werkomgeving waar mensen graag blijven werken. Dat levert een goed draaiend bedrijf op”

Data en inzicht bieden in de verzuimcijfers zorgt er daarnaast voor dat de verzekeraar een correcte prijs kan bepalen voor een verzekering die in lijn ligt met de risico’s. “Hoe meer inzicht, hoe minder veiligheidsmarge de verzekeraar moet aanhouden voor het geval de cijfers toch tegenvallen. Data maakt dat je een premie betaalt die recht doet aan het risico dat je afdekt.”

Barometer

De voordelen zijn dus duidelijk, maar over het algemeen blijken mkb-werkgevers nog maar weinig gebruik te maken van de rapporten over het verzuim, zegt Van der Starre. “Wij denken dat middelgrote werkgevers niet de capaciteit hebben om er energie in te steken. Ze hebben geen HR-afdeling of personeelsfunctionaris en komen er gewoon niet aan toe om een gesprek met de werknemer aan te gaan. Een van de diensten die wij aanbieden, is daarom een gesprek over het rapport met een consultant personeel en inkomen om in kaart te brengen wat er bij je bedrijf speelt. Wij zien alleen de data, de werkgever ziet het verhaal erachter. Als je die samenbrengt, kun je concrete stappen zetten.”

85 procent van de bedrijven die een RI&E hebben, hebben een merkbaar lager ziekteverzuim dan gemiddeld”

Om het inzicht verder te vergroten, ontwikkelt Felison een barometer waarmee een werkgever door het invullen van enkele vragen snel in beeld krijgt hoe het staat met het verzuim in zijn bedrijf. “Je krijgt dan direct duidelijk of je actie moet ondernemen en bij wie je hulp kunt inroepen. Wij hopen dat werkgevers en adviseurs daardoor samen een budget gaan vrijmaken om preventieve diensten in te kopen.”

Laagste premie is niet altijd de goedkoopste keuze

Kiezen voor de laagste premie is niet altijd de slimste keuze, vervolgt Van der Starre. “Realiseer je dan dat het bedrag dat je bespaart, weer op kan gaan aan extra verzuim. Heb dus ook oog voor de diensten die je kunt gebruiken om je verzuim te beperken. Als je aan de hand van de rapportage een probleem signaleert, kan de adviseur/werkgever zich bij Felison melden en kunnen wij kijken welke dienstverlening wij op het dossier los kunnen laten. Dat varieert van HR-diensten tot juridische dienstverlening, maar ook basale zaken als een RI&E opstellen."

"Dat laatste wordt nog weleens vergeten, maar een RI&E is vaak een vertrekpunt voor degelijk personeelsbeleid. 85 procent van de bedrijven die een RI&E hebben, hebben een merkbaar lager ziekteverzuim dan gemiddeld. Zeker met een RI&E zie je het directe gevolg van een actie dus terug in de cijfers.”

Snelle winst

De bedrijfsrapportage geeft met een stoplichtmethode weer hoe een onderneming op verzuimgebied presteert ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. “We geven bedrijven ook praktische handvatten, bijvoorbeeld met het weergeven van tien verzuimaspecten, waarvan het merendeel beïnvloedbaar is door de werkgever. Neem bijvoorbeeld het verzuimprotocol: als ziekmelden te makkelijk gaat, heeft dat direct invloed op je verzuimcijfers. Door dat aan te passen, kun je al snel veel winst behalen.”

Kortom: beter verzuimbeheer begint bij data, zegt Van der Starre. “Vervolgens vertaal je die data in informatie en als dat leidt tot actie, kun je daadwerkelijk je verzuim positief gaan beïnvloeden en je personeel optimaal inzetten. En dat zie je weer terug in de data. Uiteindelijk zorg je er daarmee voor dat je als ondernemer weer kunt doen waar het om is begonnen: ondernemer zijn.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met elipsLife.