Van hoofdkantoor naar hartszaak

Dit boek gaat in op wat waarden zijn (sociaal, organisatorisch, economisch) en hoe ze werken, in het algemeen en specifiek voor je organisatie. Hoe vertalen waarden zich naar mensen (normen, deugden, ethiek) en wat breng je als organisatie naar buiten? Hoe en waar begin je met de in- en uitvoer van waarden? Hoe zijn die zichtbaar, waar en wanneer?

Van hoofdkantoor naar hartszaak

Ook vind je in dit boek een toetsing hoe je organisatie omgaat met complexiteit. Denk daarbij aan je ambitie om een bredere maatschappelijke positie in te nemen in plaats van een puur economische binnen een snel veranderende maatschappelijke context. En ook hoe je meer een hartszaakhouding kunt ontplooien door omgevingsbewuster te werken. Je bedrijfsomgeving is een veeleisende raadgever, of dat nu je zakenpartners zijn, je lokale omgeving, je afzetmarkten of de maatschappij. Dan kun je maar beter zicht hebben op je eigen houding om te weten wat jouw positie daarbinnen is, en hoe je dat kunt laten zien.

Bestel hier