Praktijkgids Pensioenen 2022

In de Praktijkgids Pensioenen vindt u actuele en betrouwbare informatie die van belang is voor staffunctionarissen die het pensioenbeleid van de organisatie in hun pakket hebben, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal en u krijgt tal van handige tips en voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk.

Praktijkgids Pensioenen 2022

Aan de orde komen:
• opbouw van het Nederlands pensioenstelsel waarbij we onder meer aandacht besteden aan socialezekerheidsregelingen, aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen;
• pensioen in de toekomst (welke ontwikkelingen zijn er te verwachten en wat kun je hier nu al mee?);
• daarbij ook de informatie die u nodig heeft over het concept wetsvoorstel toekomst pensioenen;
• aandachtspunten voor de werkgever bij pensioen;
• rechten van de werknemer;
• praktische aspecten van de uitvoering van de pensioenregeling;
• dekkingsgraden van pensioenfondsen: wanneer mogen pensioenen gekort worden en hoe werkt dit in de praktijk?;
• fiscale behandeling van pensioenen;
• pensioen in de jaarrekening;
• gevolgen voor pensioen bij bijzondere gebeurtenissen zoals faillissement, echtscheiding, ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
• de invloed van de AVG op pensioenregelingen in de praktijk.

Jaarlijks wordt de Praktijkgids weer volledig geactualiseerd. Belangrijke thema’s van dit jaar zijn: het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, het definitieve einde van de levensloopregeling en nieuwe fiscale regelgeving over de samenloop van een verzekerde regeling met een verplichtgestelde regeling bij een pensioenfonds.

De hoogte van de maximaal mogelijke pensioenopbouw is tussen 2013 en 2018 fors gedaald waardoor de noodzaak om door te werken ook financieel voor de meeste aanwezig zal zijn. Deze gids geeft praktische tips over pensioen, de communicatie hierover en de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van zijn pensioenregeling.

Bestel hier

Zo maak je pensioen wel leuk: 'Het draait om positief verrassen'

Zo maak je pensioen wel leuk: 'Het draait om positief verrassen'

Het uitvoeren van een pensioenregeling heeft op het eerste gezicht niet veel raakvlakken met het optimaal inzetten van werknemers. Maar daar denken ze bij BeFrank anders over. Ook bij de pensioenuitvoering is de aanpak: aandacht voor de mens en...

De kansen van de nieuwe Pensioenwet: herijk je arbeidsvoorwaarden

De kansen van de nieuwe Pensioenwet: herijk je arbeidsvoorwaarden

Ook al is de ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen uitgesteld naar 1 juli 2023, de veranderingen die op stapel staan, vormen de ideale aanleiding om de verzekerbare arbeidsvoorwaarden op de schop te nemen. Begin op tijd.

Belangrijkste veranderingen nieuwe pensioenstelsel

Belangrijkste veranderingen nieuwe pensioenstelsel

Niet alles verandert in het nieuwe pensioenstelsel. Iedereen heeft nog steeds recht op AOW en je kunt nog steeds aanvullend pensioen opbouwen bij de werkgever. Maar wat kenmerkt het nieuwe pensioenstelsel?

PW. magazine november 2022

PW. magazine november 2022

Interview: Patrick Davidson, spreker en auteur. 'Samenwerken is veel complexer geworden' ● Pensioenen: Hoe zit het ook alweer met het nieuwe pensioen? ● 3 misvattingen over de rol van HR in pensioen ● Actief communiceren over het pensioen ●...

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Sommige werkgevers zullen actief aan de slag moeten gaan met het vormgeven van een nieuwe pensioenregeling, na ingang van de Wet toekomst pensioenen (WTP). Dit heeft een grote impact. Wat staat een werkgever de komende tijd te wachten?

Pensioen; begin hier met de basiskennis

Pensioen; begin hier met de basiskennis

HR gaat het onderwerp pensioen vaak liever uit de weg. En dat terwijl HR meestal het eerste aanspreekpunt is binnen een organisatie bij pensioenvragen van werknemers. Basiskennis over hoe het pensioen werkt is daarom noodzakelijk.

Het nieuwe pensioen is niet ver van je bed 

Het nieuwe pensioen is niet ver van je bed

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Petra Tito, Chief Human Resources Officer bij Deloitte, moet zichzelf dwingen om het niet als een ver-van-mijn-bedshow te beschouwen. Ze geeft in haar column een paar handvatten om dit aan te pakken.

Communiceren over pensioen bij baanwissel en life events

Communiceren over pensioen bij baanwissel en life events

Het takenpakket van HR is vaak enorm, pensioen krijgt daarom al snel te weinig prioriteit bij HR. Terwijl het onderwerp zowel de werknemer als werkgever raakt. Waar zou HR expliciet over moeten communiceren rondom pensioen?