Praktijkgids Pensioenen 2022

In de Praktijkgids Pensioenen vindt u actuele en betrouwbare informatie die van belang is voor staffunctionarissen die het pensioenbeleid van de organisatie in hun pakket hebben, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal en u krijgt tal van handige tips en voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk.

Praktijkgids Pensioenen 2022

Aan de orde komen:
• opbouw van het Nederlands pensioenstelsel waarbij we onder meer aandacht besteden aan socialezekerheidsregelingen, aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen;
• pensioen in de toekomst (welke ontwikkelingen zijn er te verwachten en wat kun je hier nu al mee?);
• daarbij ook de informatie die u nodig heeft over het concept wetsvoorstel toekomst pensioenen;
• aandachtspunten voor de werkgever bij pensioen;
• rechten van de werknemer;
• praktische aspecten van de uitvoering van de pensioenregeling;
• dekkingsgraden van pensioenfondsen: wanneer mogen pensioenen gekort worden en hoe werkt dit in de praktijk?;
• fiscale behandeling van pensioenen;
• pensioen in de jaarrekening;
• gevolgen voor pensioen bij bijzondere gebeurtenissen zoals faillissement, echtscheiding, ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
• de invloed van de AVG op pensioenregelingen in de praktijk.

Jaarlijks wordt de Praktijkgids weer volledig geactualiseerd. Belangrijke thema’s van dit jaar zijn: het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, het definitieve einde van de levensloopregeling en nieuwe fiscale regelgeving over de samenloop van een verzekerde regeling met een verplichtgestelde regeling bij een pensioenfonds.

De hoogte van de maximaal mogelijke pensioenopbouw is tussen 2013 en 2018 fors gedaald waardoor de noodzaak om door te werken ook financieel voor de meeste aanwezig zal zijn. Deze gids geeft praktische tips over pensioen, de communicatie hierover en de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van zijn pensioenregeling.

Bestel hier